Μηχανογραφική Υποστήριξη – Μελέτη – Σχεδιασμός Δικτύου_banner

Υποστήριξη Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ

Η WAYTECH.GR αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την μελέτη και εγκατάσταση μηχανογραφικών συστημάτων, από τις πιο απλές έως και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις, που μπορεί να έχει μια επιχείρηση. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει ένα λειτουργικό και σύγχρονο δίκτυο υπολογιστών, το όποιο θα κάνει την λειτουργία της επιχείρησης σας εύχρηστη και αποδοτική.

Μηχανογραφική Υποστήριξη – Μελέτη – Σχεδιασμός Δικτύου_προλογος_1

 

Οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε είναι οι εξής:

√ Μελέτη εγκατάστασης: Μετά από προσεκτική μελέτη του χώρου σας και σε συνεργασία με εσάς, προτείνουμε την καλύτερη δυνατή εγκατάσταση με βάση τις απαιτήσεις σας.

 Εγκατάσταση Δικτύου: Η εγκατάσταση δικτύου περιλαμβάνει εγκατάσταση καλωδίων, πέρασμα καναλιών όπου θα μπουν τα καλώδια, τοποθέτηση πριζών και τοποθέτηση/μέτρηση του patch panel.

 Εξοπλισμός (Hardware): Η WAYTECH.GR σας προμηθεύει με τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό (switchers, routers, servers), όπως και με τους Η/Υ και τα περιφερειακά που μπορεί να χρειάζεται κάθε θέση εργασίας. Αν έχετε ήδη τον μηχανογραφικό εξοπλισμό τότε προχωράμε με την δικτυακή εγκατάσταση του.

 

 

 Λογισμικό (Software): Γίνεται εγκατάσταση όλων των προγραμμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στους υπολογιστές σας. Σε περίπτωση που υπάρχει κεντρικός υπολογιστής (server) γίνεται εγκατάσταση και εκεί των απαραίτητων προγραμμάτων.

 

 Τεχνική Υποστήριξη: Όταν ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εγκατάσταση, η WAYTECH.GR αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη, είτε αυτή αφορά υλικό (hardware), είτε λογισμικό (software). Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, το τεχνικό μας τμήμα είναι πάντα πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει.

Μηχανογραφική Υποστήριξη – Μελέτη – Σχεδιασμός Δικτύου_προλογος_2

Εξοπλισμός Πληροφορικής


Μηχανογραφική Υποστήριξη – Μελέτη – Σχεδιασμός Δικτύου - Εξοπλισμός Πληροφορικής_1

Στόχος της WAYTECH.GR είναι να αποτελεί το μοναδικό σημείο επικοινωνίας για τους πελάτες της, όσον αφορά τις ανάγκες τους στον τομέα της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας.

Αν και η WAYTECH.GR θα ασχολείται, όπως και αρχικά, μόνο με την παροχή υπηρεσιών, συμβουλευτικά μπορεί να καλύπτει τις αναζητήσεις εξοπλισμού Πληροφορικής των πελατών της. Επιπρόσθετα, λόγω της μέχρι τώρα πορείας και εμπειρίας της στο χώρο, μπορεί να προτείνει στους πελάτες της συνεργασίες με εταιρείες παροχής εξοπλισμού που έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους και την τεχνογνωσία τους.

Ξεκινήστε με:


Τεχνική Υποστήριξη – PC Service


Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη Η/Υ τόσο σε επίπεδο hardware (δυσλειτουργίες υλικών, εγκατάσταση drivers, αναβάθμιση & εγκατάσταση περιφερειακών, αντικατάσταση ελαττωματικών υλικών), όσο και software (δυσλειτουργίες εφαρμογών, εγκατάσταση εφαρμογών, αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος, εγκατάσταση & ρύθμιση λειτουργικού συστήματος).

 

Επισκευή Υπολογιστών

 

Ανίχνευση και Αφαίρεση Ιών

 

Εγκατάσταση Windows/MacOS

Μηχανογραφική Υποστήριξη – Μελέτη – Σχεδιασμός Δικτύου - Τεχνική Υποστήριξη – PC Service_1
Μηχανογραφική Υποστήριξη – Μελέτη – Σχεδιασμός Δικτύου - Τεχνική Υποστήριξη – PC Service_2

Ανάκτηση Δεδομένων

 

 Backup Αρχείων

 

√ Υπηρεσίες Email

 

√ Εγκατάσταση ADSL

 

√ Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου

 

 Αναβαθμίσεις Υπολογιστών


Μελέτη – Σχεδιασμός Δικτύου


Μηχανογραφική Υποστήριξη – Μελέτη – Σχεδιασμός Δικτύου - Μελέτη – Σχεδιασμός Δικτύου_1

Η εγκατάσταση του τοπικού δικτύου επιτρέπει σε μια ομάδα υπολογιστών να χρησιμοποιούν κοινούς δικτυακούς πόρους, να ανταλλάσσουν δεδομένα και να χρησιμοποιούν κοινή πύλη για πρόσβαση στο Internet. Η δημιουργία του τοπικού δικτύου αρχίζει από την επιλογή του τύπου σύνδεσης: ασύρματο (wireless network – wifi) ή ενσύρματο.

 

Εγκατάσταση ενσύρματου τοπικού δικτύου στην επιχείρηση

Η εγκατάσταση δικτύου με την τεχνολογία Ethernet (ενσύρματο δίκτυο) αποτελεί την πιο δημοφιλή λύση για εταιρικά δίκτυα. Για τη δημιουργία ενός απλού ενσύρματου τοπικού δικτύου χρειάζεται η προμήθεια Switch και η κατασκευή και εγκατάσταση καλωδίωσης. Σήμερα, υπάρχει και η δυνατότητα δικτύωσης της εταιρείας μέσω του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος με ειδικές συσκευές αλλά είναι πιο ακριβή λύση. Ο τεχνικός μας, έρχεται στην εταιρεία σας και αφού δεί την υποδομή και ενημερωθεί για τις απαιτήσεις σας, προχωράει στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και την εγκατάσταση αυτού.


Υλοποίηση Τοπικών Δικτυών


Στα σύγχρονα κτίρια επιχειρήσεων με πολλές θέσεις εργασίας η κάθε θέση πρέπει να είναι λειτουργική και να ικανοποιεί τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων για επικοινωνία και διασύνδεση. Για κάθε θέση εργασίας προβλέπεται αναμονή σύνδεσης τηλεφώνου με πολλαπλές δυνατότητες (εξωτερική σύνδεση, ενδοεπικοινωνία κ.λπ.) καθώς και αναμονή σύνδεσης για ηλεκτρονικό υπολογιστή με δυνατότητες σύνδεσης με κεντρικό υπολογιστή (server), με περιφερειακές συσκευές (fax, printer κ.λπ.) καθώς και με δίκτυο παροχής υπηρεσιών internet.

 

Για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων η WAYTECH.GR μπορεί να υποστηρίξει την δημιουργία ή συντήρηση των συστημάτων ή/και το δίκτυο δομημένης καλωδίωσης που αποτελείται από ειδικούς εξοπλισμούς διανομής σήματος (κατανεμητές – patch panel, racks, τηλεφωνικό κέντρο κ.λπ.) με εξιδεικευμένο προσωπικό, καθώς και από ειδικά δίκτυα καλωδιώσεων μέσω των οποίων τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποκτούν την δυνατότητα να επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους, όσο και με άλλα περιφερειακά συστήματα.

Μηχανογραφική Υποστήριξη – Μελέτη – Σχεδιασμός Δικτύου - Υλοποίηση Τοπικών Δικτυών_1

Υλοποίηση Ασυρμάτων δικτύων


Μηχανογραφική Υποστήριξη – Μελέτη – Σχεδιασμός Δικτύου - Υλοποίηση Ασυρμάτων δικτύων_1

 

Η WAYTECH.GR αναλαμβάνει την εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου της εταιρείας σας, όσο μεγάλο ή μικρό είναι αυτό. Η εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου υλοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :

 

 Μέτρηση χώρου αποθήκης για κάλυψη ασύρματου δικτύου (Site survey)

 

 Φυσική εγκατάσταση Access Point

 

 Παραμετροποίηση Access Point

 

 Μέτρηση εγκατάστασης με τερματικά RF και απεικόνιση σε χάρτη της κάλυψης του ασύρματου δικτύου

 

 Παράδοση της εγκατάστασης

 

 Παρουσία τεχνικών της WAYTECH.GR κατά την πρώτη μέρα εργασίας (Go live)

 

Η πολυετή μας εμπειρία στα ασύρματα δίκτυα, εγγυάται την αξιόπιστη εγκατάσταση και παραμετροποίηση αυτών.

Μηχανογραφική Υποστήριξη – Μελέτη – Σχεδιασμός Δικτύου - Υλοποίηση Ασυρμάτων δικτύων_2

Υλοποίηση Hotspot


Μηχανογραφική Υποστήριξη – Μελέτη – Σχεδιασμός Δικτύου - Υλοποίηση Hotspot_1

 

Το Hotspot είναι ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης στο internet. Πρακτικά, δεν είναι απλώς ένα σημείο αλλά ένας χώρος ή μια περιοχή η οποία καλύπτεται από συσκευές ασύρματης πρόσβασης (Access Points) και διαχείρισης των χρηστών στο internet. Η εμβέλεια ενός HotSpot εξαρτάται από το πλήθος των Access Points και του λοιπού εξοπλισμού καλύπτοντας την οποιαδήποτε επιθυμητή περιοχή. Επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικές επιχειρήσεις, cafe-bar και οποιαδήποτε άλλη Επιχείρηση Συνάθροισης Κοινού επιθυμεί, μπορεί να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία PnG HotSpot και να προσφέρει το Σύστημα Ασύρματης Πρόσβασης στους πελάτες της.

 

Η WAYTECH.GR βρίσκεται σε θέση να προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση για wireless hotspots για οποιαδήποτε επιχείρηση προσφέροντας τα ακόλουθα:

Αποτύπωση χώρου επιχείρησης και μελέτη κάλυψης

 Προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού (wireless access points, bridges, κεραίες κλπ.) και λοιπής δικτυακής υποδομής (switches, routers κλπ.) για την ανάπτυξη και λειτουργία του ασύρματου hotspot

 Μελέτη των αναγκών της επιχείρησης και του hotspot σε εύρος ζώνης καθώς και πρόταση για βέλτιστη ευρυζωνική σύνδεση στο Internet

 Υπηρεσίες για τη διαχείριση του hotspot (διαχείριση χρηστών, έλεγχος πρόσβασης, χρέωση χρήσης κλπ.)

Μηχανογραφική Υποστήριξη – Μελέτη – Σχεδιασμός Δικτύου - Υλοποίηση Hotspot_2

Υποστήριξη Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ