Προστασία & Ασφάλεια Δεδομένων - banner

Προστασία & Ασφάλεια Δεδομένων

Τα συστήματα firewall αποτελούν πλέον αναγκαία λύση για την προστασία των υποδομών και των δεδομένων μιας επιχείρησης ή ακόμα και για την χρήση σε επίπεδο οικιακών δικτύων όταν μάλιστα αυτά αποτελουν σημεία εργασιας και επεξεργασίας κρίσιμων δεδομένων.

Μια επιχείριση, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της σε ψηφιακές επικοινωνίες, πλέον επιτρέπει την σύνδεση με περισσότερα δίκτυα ή απομακρυσμένους χρήστες που εργάζονται εκτός της φυσικής της τοποθεσίας των γραφείων της. Όμως, τέτοια αμφίδρομα ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας και διαμοιρασμού πληροφοριών, με κυριότερο το internet, αποτελούν και την κυριότερη πηγή πιθανών απειλών.

 Η WAYTECH.GR προσφέρει ολοκληρωμένες, προσιτές και αναγκαίες λύσεις σε επιχειρήσεις ή οικιακούς χρήστες στην κατεύθυνση της μείωσης και της έκθεσης των κρίσιμων υποδομών & πληροφοριών σε πιθανούς κινδύνους με τη χρήση ειδικών σεναρίων τα οποία προσαρμόζει του καθένα.


Αντιμετωπίστε τους Κινδύνους στο Σπίτι ή την Επιχείρηση


Οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να αποτρέψουν ζητήματα ασφάλειας δικτύων και να προστατέψουν τα σημεία που θεωρούνται κρίσιμα καθιστάνται από την αρχή απόλυτα ξεκάθαρες για εσάς.

 

Οι σύμβουλοι της WAYTECH.GR μπορούν να καθορίσουν μαζί σας στοιχεία όπως:

 Τρόπους για την καλύτερη διαχείρηση με βάση διαδικασίες ελέγχου & ειδοποιήσεων

√ Την εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας κατά την ανάπτυξη νέων αναγκών επικοινωνίας ακόμα και σε θέματα πιστοποιήσεων εάν αυτό είναι αναγκαίο

√ Την ανάλυση και καταγραφή των αναγκών σε θέματα επικοινωνίας και διάδρασης με το Internet ή το εσωτερικό δίκτυο

Προστασία & Ασφάλεια Δεδομένων - Αντιμετωπίστε τους Κινδύνους στο Σπιτι ή την Επιχείρηση_1
Προστασία & Ασφάλεια Δεδομένων - Αντιμετωπίστε τους Κινδύνους στο Σπιτι ή την Επιχείρηση_2

 

 

√ Την συντήρηση & αναβάθμιση των υποδομών ασφαλείας και την ενημέρωση του πελάτη σε θέματα ασφάλειας όλων των συστημάτων και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε κατασκευαστή

√ Τις προτάσεις για την κάλυψη των αναγκών σας φροντίζοντας από την προμήθεια έως την εγκατάσταση συσκευών προστασίας και ελέγχου πρόσβασης

 Την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τόσο για την εγκατάσταση όσο και την υποστήριξη του εξοπλισμού επικοινωνιών και προστασίας για την περίοδο που εσείς θα επιλέξετε.


Εφαρμόστε Σωστές Τακτικές & Πολιτικές


 

Στην WAYTECH.GR είμαστε δίπλα σας γρήγορα και αποτελεσματικά ώστε να καθορίσουμε μαζί στοχευμένα τις προληπτικές ενέργειες και τακτικές που αφορούν τα ζητήματα ασφαλείας και προστασίας δεδομένων. Φυσικά, όλα αυτά, με γνώμονα τα σχέδια σας ώστε ο σχεδιασμός του μοντέλου ασφαλείας να καλύπτει τωρινές αλλά και μελλοντικές απαιτήσεις σας.

 

Ξεκινήστε με:

  

Προστασία & Ασφάλεια Δεδομένων - Εφαρμόστε Σωστές Τακτικές & Πολιτικές_1

Η WAYTECH.GR δίνει λύσεις στη διαχείριση των δεδομένων της επιχείρησης.

Οι λύσεις είναι εδώ και εφαρμόζονται άμεσα και αποτελεσματικά.


Για την Ασφάλεια


Προστασία & Ασφάλεια Δεδομένων - Για την Ασφάλεια_1

 

Καταγράφουμε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών ενδιαφέροντος, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν απειλών.

Συντάσσουμε λίστες με τα κρίσιμα σημεία και στοιχεία σε επίπεδο πληροφοριών, καταρτίζοντας ένα πίνακα ενεργειών με τα επίπεδα προστασίας που μπορούν να εφαρμοστούν.

Προτείνουμε λύσεις παρέχοντας σας τις υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης που είναι απαραίτητες, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.

Η WAYTECH.GR αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση της λύσης που εγκατέστησε με ξεκάθαρες χρεώσεις και χρόνους ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης ή on demand τεχνικής υποστήριξης.


Για την Προστασία των Δεδομένων


 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, είτε επιλέγουν λύσεις Cloud είτε επενδύοντας σε φυσικές υποδομές, έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις στο ζήτημα της προστασίας της ψηφιακής περιουσίας τους, όπως τα ψηφιακά αρχεία & τα δεδομένα που αποτελούν τον πυρήνα κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τέτοιες Προκλήσεις είναι οι κλοπές, οι φυσικές καταστροφές, τα ζητήματα αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ο “δυσαρεστημένος εργαζόμενος”, η εσωτερική δολιοφθορά ή απλά η κακή λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος ανάκτησης αντιγράφων δηλαδή του backup την ώρα που θα το χρειασθείτε.

Μπορούμε μαζί να αξιολογήσουμε τις παρενέργειες από την αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης εξ αιτίας δυσμενών ψηφιακών καταστάσεων, αξιολογώντας την αξία των ψηφιακών δεδομένων της επιχείρησης σας.

Προστασία & Ασφάλεια Δεδομένων - Για την Προστασία των Δεδομένων_1

Για τις Σύγχρονες Απειλές


Προστασία & Ασφάλεια Δεδομένων - Για τις Σύγχρονες Απειλές_1

 Με βάση την αναγνώριση των σύγχρονων απειλών, αξιολογούμε τον τρόπο κοινής χρήσης των εταιρικών πληροφοριών σας, τρόπους και μεθόδους τήρησης αντιγράφων ασφαλείας, δοκιμές ανάκτησης είτε αυτά βρίσκονται εντός ή εκτός της επιχείρησης. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε με εμπιστευτικότητα να παρέχουμε:

 Προτάσεις  και  λύσεις για την εγκατάσταση λογισμικού, το οποίο είναι υπεύθυνο για την δημιουργία σωστών και ελεγμένων αντιγράφων ασφαλείας.

 Κρυπτογράφηση και On-Line μεταφορά των δεδομένων αυτών σε κεντρικά συστήματα τεχνολογίας Cloud με μεθόδους συγχρονισμού.

 On-Line παρακολούθηση της διαδικασίας καθώς και την επαναφορά των δεδομένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

√ Ανάλυση των προσβάσεων στα δεδομένα και δωρεάν συμβουλευτική για την ορθή χρήση των δεδομένων. Θυμηθείτε: Τα δεδομένα που έχετε τώρα διαθέσιμα, είναι τελικά, η συνέχεια της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

Μάθετε για τις τεχνολογίες Remote Backup & Cloud Computing που παρέχει η WAYTECH.GR και οι συνεργάτες της επικοινωνώντας με τους ειδικούς.

Προστασία & Ασφάλεια Δεδομένων