Τεχνική Υποστήριξη (προς επιχειρήσεις) - banner

Τεχνική Υποστήριξη

Η WAYTECH.GR σας παρέχει μια πλήρη σειρά υπηρεσιών σχετικών με την τεχνική υποστήριξη υπολογιστών και περιφερειακών που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες σας.

 

Η ομάδα μας αποτελείται από άριστα καταρτισμένους μηχανικούς – τεχνικούς, με πολυετή προϋπηρεσία στον χώρο, ικανούς να προσφέρουν τις πιο αποτελεσματικές και γρήγορες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και, προπάντων, αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των πελατών τους με υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και εντιμότητα.

Στόχος μας είναι να καταστεί η πρώτη επιλογή σας όταν χρειάζεστε υπηρεσίες υποστήριξης για τα υπολογιστικά σας συστήματα.

Προς αυτή την κατεύθυνση η WAYTECH.GR εφαρμόζει Δείκτες Ποιότητας που στηρίζονται στην ταχύτητα εξυπηρέτησης και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, πάντοτε σε συνδυασμό με προσιτές χρεώσεις.

Τεχνική Υποστήριξη (προς επιχειρήσεις) - πρόλογος_1

Υπηρεσίες προς οικιακούς χρήστες


Τεχνική Υποστήριξη H/Y


Τεχνική Υποστήριξη (προς επιχειρήσεις) - Τεχνική Υποστήριξη H/Y_1

 

√ Εγκαταστάσεις

 Αναβαθμίσεις

 Συντηρήσεις / Επισκευές

 Internet / E-mails

 Επισκευή / Αναβάθμιση Laptop

 Οικιακά Δίκτυα

 Εκπαίδευση

 Ανάκτηση Δεδομένων

 Ασφάλεια & διαχείριση απειλών (ιοί, κακόβουλο λογισμικό, ευπάθειες)


Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις


Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων


  Δικτύωση (Networking)

 

 Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων

 

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

 Ανάπτυξη Εφαρμογών

 

 Συμβόλαια Συντήρησης

 

√ Remote Support

Τεχνική Υποστήριξη (προς επιχειρήσεις) - Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων_1

Υπηρεσίες προς σχολεία


Τεχνική Υποστήριξη Δικτυών & Η/Υ


πιχειρήσεις) - Τεχνική Υποστήριξη Δικτυών & Η/Υ_1

√ Εγκαταστάσεις

 

 Δικτύωση (Networking)

 

 Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων

 

√ Αναβαθμίσεις

 

 Συντηρήσεις / Επισκευές

 

 Internet / E-mails


Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης


Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι servers καθώς και όλα τα περιφερειακά που περιλαμβάνει ένα δίκτυο, αποτελούν απαραίτητο εργαλείο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Τα προβλήματα, όμως, που παρουσιάζονται είναι αρκετά και μπορούν να παρεμποδίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας. Η WAYTECH.GR προσφέρει ευέλικτα Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης για μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες σας.

Τεχνική Υποστήριξη (προς επιχειρήσεις) - Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης_1

Τρόποι Υποστήριξης


Τεχνική Υποστήριξη (προς επιχειρήσεις) - Τρόποι Υποστήριξης_1

 

Δια τηλεφώνου: Πρόκειται για τον ταχύτερο τρόπο αναφοράς και επίλυσης μικρών προβλημάτων. Η επαφή με τους τεχνικούς μας είναι προσωπική, οπότε δεν χρειάζεται να εξηγείτε κάθε φορά το θέμα σας από την αρχή.

Απομακρυσμένη υποστήριξη (remote support): Ο μεγαλύτερος αριθμός προβλημάτων αντιμετωπίζεται μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, χωρίς κόστος και χάσιμο χρόνου σε μετακινήσεις.

Υποστήριξη στην έδρα σας: Μετάβαση στην έδρα σας με παρουσία τεχνικού για προβλήματα hardware ή καλωδιώσεων. Προτείνουμε την παρουσία τεχνικού τουλάχιστον μια φορά το μήνα για θέματα Η/Υ ή server, δίδοντάς σας οδηγίες και προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της υποδομής σας και για τους σκοπούς που απαιτούν οι ανάγκες σας.

Κάθε νέo συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης ξεκινά με έλεγχο και καταγραφή των συστημάτων της εταιρείας, του λογισμικού, του δικτυακού εξοπλισμού. Εφόσον υπάρχουν σφάλματα στις εγκαταστάσεις ή σοβαρές παραλείψεις, προτείνονται λύσεις και εξετάζονται περιθώρια βελτίωσης με τον οικονομικότερο τρόπο.

Προτείνουμε τις απαιτούμενες ώρες υποστήριξης με βάση την υποδομή και τις ανάγκες της εταιρείας και του αριθμού των χρηστών της.


Οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχουμε


 

 

 Υποστήριξη servers

 Εγκαταστάσεις λογισμικού

 Αναβαθμίσεις υπολογιστών και εγκαταστάσεις περιφερειακών συσκευών

 Διαχείριση εκτυπωτών / scanners κλπ

 Antivirus checks / configurations

 Υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών

 Διαδικασίες αυτόματης ενημέρωσης λογισμικού

εχνική Υποστήριξη (προς επιχειρήσεις) - Οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχουμε_1

Αν επιθυμείτε να μας γνωρίσετε και να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες υποστήριξής μας επικοινωνήστε μαζί μας.

Τεχνική Υποστήριξη