Υπηρεσίες Cloud - banner

Υπηρεσίες Cloud

 

 

 

Το Cloud Computing αποτελεί την τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην πληροφορική, η οποία προσελκύει με ταχείς ρυθμούς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, που αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα και υψηλή αποδοτικότητα που επιτυγχάνεται με την παροχή πόρων ως υπηρεσία στους χρήστες μέσω του διαδικτύου.

 

 

Συνδυάστε τις υπηρεσίες μας με πακέτα τεχνικής υποστήριξης.

Υπηρεσίες Cloud - πρόλογος_1

Τι είναι το Cloud Computing


Υπηρεσίες Cloud - Cloud Computing_1

 

 

 

Με τον όρο Cloud Computing αναφερόμαστε σε μία δομή με την οποία μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση και να χρησιμοποιούμε web εφαρμογές, χωρίς να τις διαθέτουμε στον υπολογιστή μας μέσω του internet.

 

Οι εφαρμογές αυτές βρίσκονται σε ένα server και τις χρησιμοποιούμε χωρίς να χρειάζεται να τις εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας.


Cloud storage


 

 

Ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος είναι θέμα υψηλής σημασίας για μια εταιρεία και η WAYTECH.GR προσφέρει την υπηρεσία cloud storage μέσω της συνεργασίας της με τις εταιρείες Dropbox και Microsoft.

 

Η σωστή προσέγγιση της WAYTECH.GR στον τομέα του cloud computing, διαμορφώνει ένα πλήρες και ασφαλές περιβάλλον για τους πελάτες της, προσφέροντάς τους καινοτόμες λύσεις με χαμηλό κόστος και υψηλή απόδοση.

Υπηρεσίες Cloud - Cloud storage_1

Πλεονεκτήματα των υπηρεσιών cloud


Υπηρεσίες Cloud -Πλεονεκτήματα των υπηρεσιών cloud_1

 Ευελιξία – Αξιοπιστία

 

 Πρόσβαση από παντού

 

 Αντίγραφα ασφαλείας & προηγούμενες εκδόσεις για κάθε αρχείο

 

 Ευκολότερη συνεργασία μεταξύ των ατόμων της εταιρείας

 

 Πολλές επιλογές & χαμηλό κόστος

Υπηρεσίες Cloud